top of page

Фінансовій звіт

На підставі  Закону  України  «Про фінансові послуги  та державне регулювання ринків фінансових послуг» (від  12.07.2001 №2664-ІІІ, зі змінами та доповненнями) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА ГАРАНТІЯ", розкриває інформацію про річну фінансову звітність разом  з аудиторськими висновками, що підтверджують її достовірність, не менше ніж за останні три роки.(у зв’язку реестрацією компанії у 2015 році звіт подається за два роки) 

Звіт про впевненості щодо звітних даних за 2020 рік

Ріний звіт 2020 з висновком незалежного аудитора

Форма 1 Баланс 2020 рік

Примітки до річної звітності за  2020 рік

Форма 2 Звіт про фінансові  результати 2020 рік

Форма 4 Звіт про власний капітал 2020 рік

Форма 3 Рух грошових коштів 2020 рік

bottom of page