top of page

Фінансовий звіт

На підставі  Закону  України  «Про фінансові послуги  та державне регулювання ринків фінансових послуг» (від  12.07.2001 №2664-ІІІ, зі змінами та доповненнями) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА ГАРАНТІЯ", розкриває інформацію про річну фінансову звітність разом  з аудиторськими висновками, що підтверджують її достовірність, не менше ніж за останні три роки.(у зв’язку реестрацією компанії у 2015 році звіт подається за два роки) 

Звіт незалежного аудитора 2021

Звіт про надання впевненості 2021

Примітки до фінансової звітності за 2021 рік

ф 1 Баланс (Звіт по фінансовий стан) на 31 грудня 2021 

ф 2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2021 рік

ф 3 Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом) за 2021рік

ф 4 Звіт про власний капітал за 2021 рік

bottom of page