top of page

Фінансовій звіт

На підставі  Закону  України  «Про фінансові послуги  та державне регулювання ринків фінансових послуг» (від  12.07.2001 №2664-ІІІ, зі змінами та доповненнями) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА ГАРАНТІЯ", розкриває інформацію про річну фінансову звітність разом  з аудиторськими висновками, що підтверджують її достовірність, не менше ніж за останні три роки.(у зв’язку реестрацією компанії у 2015 році звіт подається за два роки) 

Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

Звіт про власний капітал

Баланс

Звіт про фінансові результати (в тисячах)

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК Нацкомфинпослуг

Примітки_2018 Фінансова Гарантія із зауваж Аудиту

bottom of page