top of page

Фінансовій звіт

На підставі  Закону  України  «Про фінансові послуги  та державне регулювання ринків фінансових послуг» (від  12.07.2001 №2664-ІІІ, зі змінами та доповненнями) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА ГАРАНТІЯ", розкриває інформацію про річну фінансову звітність разом  з аудиторськими висновками, що підтверджують її достовірність, не менше ніж за останні три роки.(у зв’язку реестрацією компанії у 2015 році звіт подається за два роки) 

Звіт про надання впевненності щодо фінансової звітності за  2019 для НКФП-7

Річний звіт за 2019 зі звітом незалежного аудитора для НКФП

Річний звіт за 2019 зі звітом незалежного аудитора для НБУ

Примітки до річної фінансової звітності за 2019 рік

ф 1 Баланс на 31122019

ф 3 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2019 рік

ф 2 Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2019 рік

ф 4 Звіт про власний капіал  за 2019 рік

bottom of page